דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 18/05/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 27/04/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 3 תאריך: 19/04/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 30/03/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 26/02/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 26/01/2023 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 29/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 29/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 4 תאריך: 29/12/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 07/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 4 תאריך: 07/12/2022 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 07/12/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 4 תאריך: 07/12/2022 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4 תאריך: 29/11/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 10/11/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 10/11/2022 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 3 תאריך: 10/11/2022 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 3 תאריך: 10/11/2022 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 3 תאריך: 10/11/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 3 תאריך: 09/11/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3 תאריך: 06/11/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 22/09/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 7 תאריך: 11/09/2022 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 01/09/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 01/09/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 20/08/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 5 תאריך: 17/08/2022 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 6 תאריך: 16/08/2022 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 5 תאריך: 10/08/2022 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 5 תאריך: 10/08/2022 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 02/08/2022 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 2 תאריך: 02/08/2022 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 2 תאריך: 02/08/2022 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 27/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 16/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 16/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 0 תאריך: 22/05/2022 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 2 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 1 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 תאריך: 15/05/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 03/05/2022 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4 תאריך: 03/05/2022 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 29/03/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 29/03/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2 תאריך: 28/03/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 24/03/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 1 תאריך: 24/03/2022 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 24/03/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 1 תאריך: 24/03/2022 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 24/03/2022 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 2 תאריך: 23/03/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 17/02/2022 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 17/01/2022 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 5 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 4 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור מס' 4 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור סוג: קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 תאריך: 02/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 4 תאריך: 02/12/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 3 תאריך: 02/12/2021 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור מס' 3 תאריך: 02/12/2021 קטגוריה: ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 0 תאריך: 18/11/2021 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שמות מס' 3 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: ועדת שמות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 3 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 2 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור מס' 2 תאריך: 04/11/2021 קטגוריה: ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור מס' 1 תאריך: 24/10/2021 קטגוריה: ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 6 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 3 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 2 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 0 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 1 תאריך: 23/08/2021 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 1 תאריך: 19/08/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 25/07/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 1 תאריך: 21/07/2021 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 06/07/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 24/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 5 תאריך: 24/06/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 24/06/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 24/06/2021 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 3 תאריך: 20/06/2021 קטגוריה: ועדת התקשרויות סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 10 תאריך: 16/06/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 11 תאריך: 03/06/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 03/06/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 2 תאריך: 03/06/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שמות מס' 2 תאריך: 03/06/2021 קטגוריה: ועדת שמות סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2 תאריך: 03/06/2021 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 1 תאריך: 03/06/2021 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 0 תאריך: 30/05/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 27/05/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 02/05/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 0 תאריך: 02/05/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 1 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 1 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 21/04/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 0 תאריך: 19/04/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 18/03/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 18/03/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 03/03/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 0 תאריך: 10/02/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 04/02/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שמות מס' 1 תאריך: 04/02/2021 קטגוריה: ועדת שמות סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 0 תאריך: 03/02/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 28/01/2021 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 28/01/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 24 תאריך: 17/01/2021 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 3 תאריך: 20/12/2020 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 3 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3 תאריך: 19/11/2020 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2 תאריך: 19/11/2020 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 0 תאריך: 10/11/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 21/09/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 0 תאריך: 10/09/2020 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 4 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 4 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 1 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק בסמים ובאלימות מס' 1 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ועדת מאבק בסמים ובאלימות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 11/08/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 28/07/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 21/07/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 28/06/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 28/06/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 11/06/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 02/06/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 21/05/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 20/05/2020 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 20/05/2020 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 14/05/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 0 תאריך: 13/05/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 04/05/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר ארנונה מס' 0 תאריך: 27/04/2020 קטגוריה: ועדת ערר ארנונה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 3 תאריך: 24/03/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 3 תאריך: 24/03/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 2 תאריך: 16/03/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 2 תאריך: 16/03/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 13/02/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 1 תאריך: 13/02/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 1 תאריך: 13/02/2020 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביטחון מס' 1 תאריך: 13/02/2020 קטגוריה: ועדת ביטחון סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 19/01/2020 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 0 תאריך: 12/01/2020 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 30/11/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 14 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 28/11/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13 תאריך: 28/11/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 1 תאריך: 12/11/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 0 תאריך: 12/11/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מס' 7 תאריך: 07/11/2019 קטגוריה: ועדת השקעות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השקעות מס' 1 תאריך: 07/11/2019 קטגוריה: ועדת השקעות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 07/11/2019 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 07/11/2019 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 07/11/2019 קטגוריה: איכות הסביבה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 0 תאריך: 06/11/2019 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 7 תאריך: 29/10/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4 תאריך: 29/10/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4 תאריך: 29/10/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 תאריך: 26/09/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12 תאריך: 26/09/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חברה ונוער מס' 0 תאריך: 24/09/2019 קטגוריה: חברה ונוער סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 0 תאריך: 24/09/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 22/09/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 22/09/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 22/09/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 2 תאריך: 26/08/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמרור מס' 0 תאריך: 26/08/2019 קטגוריה: ועדת תמרור סוג: קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 01/08/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 11 תאריך: 01/08/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שמות מס' 1 תאריך: 01/08/2019 קטגוריה: ועדת שמות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 1 תאריך: 01/08/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 28/07/2019 קטגוריה: סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 3 תאריך: 28/07/2019 קטגוריה: שונים סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 11/07/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 11/07/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר ארנונה מס' 2 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ועדת ערר ארנונה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 20/06/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 20/06/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת חינוך מס' 1 תאריך: 20/06/2019 קטגוריה: ועדת חינוך סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 1 תאריך: 20/06/2019 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 1 תאריך: 20/06/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 0 תאריך: 20/06/2019 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מל"ח מס' 0 תאריך: 20/06/2019 קטגוריה: ועדת מל"ח סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 0 תאריך: 12/06/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 0 תאריך: 12/06/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 1 תאריך: 10/06/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 1 תאריך: 10/06/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 28/05/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 28/05/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 28/05/2019 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 0 תאריך: 28/05/2019 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 0 תאריך: 28/05/2019 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 0 תאריך: 28/05/2019 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 16/04/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 16/04/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 17/03/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 17/03/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 14/03/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 14/03/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 14/03/2019 קטגוריה: ועדת ביקורת סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 2 תאריך: 10/03/2019 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 תאריך: 10/03/2019 קטגוריה: ועדת תמיכות מקצועיות סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 0 תאריך: 10/03/2019 קטגוריה: ועדת תמיכות סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 04/03/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 04/03/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 1 תאריך: 04/03/2019 קטגוריה: שונים סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמרור מס' 0 תאריך: 04/03/2019 קטגוריה: ועדת תמרור סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 18/02/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 18/02/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר ארנונה מס' 1 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: ועדת ערר ארנונה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר ארנונה מס' 1 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: ועדת ערר ארנונה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 01/02/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 17/01/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 17/01/2019 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 1 תאריך: 09/01/2019 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 20/11/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 5 תאריך: 11/11/2018 קטגוריה: שונים סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 25/10/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 4 תאריך: 25/10/2018 קטגוריה: שונים סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8 תאריך: 09/10/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 3 תאריך: 21/08/2018 קטגוריה: שונים סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 23/07/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 03/07/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 05/06/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 23/05/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 4 תאריך: 15/05/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 10/04/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 18/03/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 06/02/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 06/02/2018 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10 תאריך: 28/12/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: פרוטוקול שונים מס' 0 תאריך: 28/12/2017 קטגוריה: שונים סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9 תאריך: 14/11/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7 תאריך: 12/09/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 6 תאריך: 02/08/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 04/07/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 5 תאריך: 27/06/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 27/06/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 27/06/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 3 תאריך: 28/03/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 2 תאריך: 28/02/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 1 תאריך: 31/01/2017 קטגוריה: ישיבות מועצה סוג: קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת השלושה מס' 9 תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: ועדת השלושה סוג: קבצים: