דלג לתוכן

מוסדות חינוך

תלמוד תורה אילת השחר

אוזניים לתורה 5

02-5332093 02-5333288 פקס: 02-534889

 

תלמוד תורה תפארת יהודה

אוזניים לתורה 3

02-5332328 02-5332547 פקס: 02-5330082

 

בית יעקב  "אהל חסיה"

02-5333476 02-5700401 פקס: 02-5330692

 

גנים

אשכול גנים בית יעקוב

אוזניים לתורה 5                        02-5330087

גן בית יעקוב  הרימון 7 02-6735892

גני סולם אוזניים לתורה 3 02-6338351

גני סולם בנים – אזניים לתורה 3  02-6338351

 

 

ישיבות וכוללים

אור חדש     גורדון 9     02-5332113

באר יצחק  גורדון 131   02-5700209

בעלז  הרי"ף 3              02-5330135 02-5340969

טעלז                            02-5341511

ישרי לב  הגר"א 8           02-5795985

כולל מאור חכמי המערב הגר"א 8   02-5343113

כתר דוד  הגר"א 21        02-5330331 02-5330371  פקס: 02-5332415

מאור אליהו  מעלות קדושי טלז 4 02-5341511 02-5343500 פקס: 02-5336136

מאורות התורה רחוב אברהם   02-5341161 02-5341500

מעיני החוכמה              02-5791577  02-5330800

נחלי דעת  אוזניים לתורה  02573001

קו תרומות נחלי דעת  1800801108

נוה ציון גורדון 40 02-4351297 02-5341813 02-5344309

נחלת ישראל בית יהודה  הרי"ף 19 02-5791344

 

 

 

 

 

 

נגישות
נגישות