אספקת שירותים

אספקת שירותים
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 02/2023 למתן שירותי יעוץ בתחום הבטיחות למועצה מקומית קרית יערים פומבי 28/03/2023 20/04/2023

עבור לארכיון המכרזים