ראש המועצהתושבים יקרים,

קריית יערים הינה פנינת חן בדרך העולה לירושלים עיר הקודש ומהווה שער לעיר הבירה ירושלים.
שבילי המועצה טעונים במסילות ישרים בדרך העולה בית א-ל, לצד הקפדה ושמירה על דברי חז"ל: "ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי".

קול התורה והתפילה המתרונן מבתי הכנסת ובתי המדרש, לצד קולות תינוקות של בית רבן ממוסדות הלימוד, נישאים עם הרוח מעלה מעלה ומשתלבים בקולות מעשי הבורא – צפצוף הציפורים הנשמע היטב מהטבע המרהיב המקיף את הקריה ומהעצים המקשטים את רחובותיה. 

בקריית יערים אנו רואים מול עיננו חזון של איכות חיים לצד חיי קדושה וטהרה מפוארים ברוח ישראל סבא. אצלנו איש לא יאמר 'צר לי המקום', כי בקרייתנו קריה נאמנה, אנו מקפדים על רחבות ואיכות המובילים ליישוב הדעת והדת. 

קריית יערים נמצאת בשלבי התפתחות משמעותיים, ומישוב אנו צומחים וגדלים.
חזון המועצה הוא, "לחיות בעיר, להרגיש במושב". זו לא רק סיסמה, זו דרך חיים. תנופת הפיתוח המרשימה שאנו חווים לא פוגעת בירוק מסביב, לצד דאגה לחיי הקהילה, לבתי כנסיות ומדרשות בבניינים של קבע ומוסדות חינוך במבנים מפוארים, כיאה לישוב הנמצא במקום בו שכן ארון הברית.