רשימת גמח"ים בקרית יערים

אביזרים לאירועים אגרטלים............................. דהאן..................... 5790092

אוצר הברית (כרית לברית, בגדים לתינוק ועוד)............ רענן...................... 5333891

אינהלציה ומכשירי אדים.................................. אוסטר, בלוך 60 ..... 5797610

אינהלציה ומכשיר אדים................................... רייך, הרי”ף 25....... 5340328

אלקטרודות ללידה קלה................................................................ 5790092

אקמול......................................................... רח’ הגר”א 13........ 5703397

אקמול, אקמולי ונורופן.................................... גולדברג................ 5341129

בגדי הריון................................................... שוורץ.................... 5332598

בגדים “יד תמר”..........................בקראון שע”י ביהכנ”ס נחלי דעת רח’ אוזניים לתורה

     נליק -  5343730.....................................זיסל - 5341977

ביצים.......................................................... רוטשילד................ 5796639

גמ"ח ברית ופדיון הבן ................................... גלבר..................... 5334960

ביקור חולים טלזסטון...................................... 052-5649966, 052-7675236

ברכונים לשמחות א/ ס/ ע”מ............................ שקרקה.................. 5336867

ברכונים עם זמירות שבת ”שמחת שלמה”............... אוסטרוף................ 5336219

בשעה טובה- 5 ₪ לבדיקה............................... גולדברג................ 058-323-1948

גזרות תפירה (בתאום)..................................... לבנון..................... 5332450

גיהוץ.......................................................... שקרקה.................. 5336867

דוא”ל (שיגור וקבלה ללא תשלום)......................... רענן...................... 5333891

דירות לשבת................................................. פליישמן................. 5341978

דעקטוך....................................................... 5700248............... 0548416248

הלוואות קטנות עד מאה ש”ח........................... פליישמן................. 5341978

הלוואות קטנות (עד 200 ש"ח).......................... קיראון................... 052-7667685

הסעות למבוגרים “גלגלי החסד”...................... צ’רק..................... 050-732-6666

חברת ביקור חולים: האם ידוע לך על חולה מרותק בבית חולים, בית אבות או בבית?

אסתר סלוטקין 5797117, רבקה 5334277.......... האטץ קארין, 5337815 (רק בערבים רביעי וחמישי)

חולצות תלבושת (תרומה וקבלה).......................... בירנבוים............... 5343292

חילוץ רכב.................................................... קיראון................... 052-7667685

חלאקה (מנהגים ואביזרים) (תמורת פקדון).......... אטיאס.................. 5797661

חלוקת פירות וירקות.................................................................. 052-7112302

חתימות עו”ד (בשעות הערב בתיאום)................... הבעש”ט 3............. 5791137

טבעות אבן אודם לשמירת הריון ולידה קלה......... בלוך 72................. 052-7698792

טיטולים (ביביסיטר) חלק מהרווחים לצדקה................. פליישמן................. 5341978

טיטולים מעולים............................................. עסיס..................... 052-7649183/4

טיטולים (במחיר עלות).................................... אסולין................... 054-8527431

יד יעל ודניאל, הספריה שלי ......................................................... 052-550-6793

יד לרעהו.................................................................................. 052-7603090

יד שריתה ................................................... ויטראז תרפיה........ 052-550-6793

כלי הגשה לשמחות......................................... שמואלביץ הזית 4.... 6513806

כלי סעודה וסכו"ם, רוטשילד......................................................... 058-3223444

כלי עבודה.......................*בנג’מין-5332611..... *אוחיון- 5340410

כלים........................................................... ויין....................... 5341747

כסא לרכב.................................................... רוזן...................... 6515116

כסאות בטיחות לרכב 0-9 וקנגרו....................... שקרקה.................. 5336867

כסאות......................................................... הול, הגר"א 1......... 5337181

כסאות......................................................... טל, הרי"ף 16......... 052-7146835

כסאות כתר.................................................. רוזנבלום................ 5345047

כריות להנקה................................................ בלייווייס................ 5334612

כרית ובגדי תינוק לברית ותפילות (ע”ש מרת חנה גולדהירש) זלצר........... 050-6664432

כרית לברית, חליפה לפדיון וחליפה לברית.......... אטיאס................. 5797661

כרית לברית................................................. גולדשטיין.............. 5372278

כתיבת ברכות לאירועים, לשימוש ביתי, במחיר סמלי......................... דרוק       054-8491160

לברית ובגדים לברית .................................... ברגוס................... 5341425 

לולים.......................................................... אוסונה.................. 052-7135638/9

מגשים לשמחות לע”נ חנה שבע בת גרשום יצחק...... בנג’מין.................. 5332611

מוצרי אפיה (עד 1:00 בלילה)............................ פליישמן................. 5341978

מוצרי תינוקות ומזון לתינוקות.......................... רביעי.................... 5346671

מזוזות ותפילין "חסדי יקותיאל"........................ ברוך וויינער........... 5332312

מזוזות......................................................... ניוטון.................... 5345317

מזוזות......................................................... שטיינברוך............. 052-7621183

מזון מוכן לשבת............................................. 5700248............... 054-8416248

מזרנים וסדינים......................................................................... 5334190

מחיצות....................................................... נליק...................... 5343730

מטהר אויר (סלין עם מלח לבעיות נשימה, אא”ג, נוזלים באזנים ועוד) יחיאל........... 5797027

מטרנה, מוצצים ובקבוקים............................... בלנקה................... 5345917

מיטות מתקפלות........................................... רינדר.................... 5791238

מיטות......................................................... בנטולילה............... 053-7081563

מכונות תספורת............................................ אוחיון................... 5340410

מכשיר אדים חם וקר, *דובולסקי – 5335484............* סולובייצ’יק חנה – 5340843

מכשירי אדים חם וקר ואינהלציה....................... הרטמן, הזית 4....... 0527-112337/8

מכשירי אינהלציה.......................................... רוזנבלום................ 5345047

מכשירי ביביסיטר ......................................... רוזן, קדושי טלז 5.... 6515116

מכשיר ניווט לוויני לרכב G.P.S......................... אוחיון................... 050-4414053

מפות – *נקש - 5700078.........* סלונימסקי -  5341323..... *גולדשטיין - 5867229

מצעים וכריות (בין 21:00-21:30)....................... קמון...................... 5701859

מקרן ומסך (להשכרה)..................................... הול, הגר"א 1......... 5337181

משאבות חלב “ברכת אסתר”.......................... שקרקה.................. 5336867

משחקי אתגר (תמורת פקדון)............................... אטיאס................. 5797661

משחקים וצעצועים......................................... ג’ואנס.................. 5606973

משקפי קריאה “אור פסה פייגא”...................... ישיביץ.................. 5790343

נדנדות לתינוק “יד דבורה לתינוק”  לע”נ דבורה בת אברהם................... 5332335

“ניצה” - רשת תמיכה שלאחר הלידה............................................. 5004523

סידור תפילות ליום החופה לחתן ולכלה.............. שקרקה.................. 5336867

ספרי לימוד.................................................. דהאן..................... 5790092

ספרים (לברית יצחק ולחנוכת הבית, מנוחת הנפש ולע”נ) כהן......................... 5346718

ספרים לברית יצחק........................................ בלוך 58................. 5340165

ספרים לברית יצחק ולחנוכת הבית.................... בן לולו.................. 5340010

עגלות ..................................................................................... 5334277 

עגלות משא.................................................. קיראון................... 052-7667685

עריסות ..........................קופמאן - 5341539... ..........................וינוגרד – 5340764

עריסות........................................................ לבקוביץ................ 5790551

עששיות לחופה............................................. ניוטון ................... 5345317

גמ”ח לפגים (מידע, ביגוד וכו’)........................... גרינוולד................. 5334849

פלטות......................................................... גולדשטיין.............. 5372278

פלטות......................................................... גולדשטיין.............. 5867229

פלטות, מנחת שלמה 8.................................... שטיינברג             052-7102279         

פקסים (שליחה וקבלה)..................................... רענן...................... 5333891

פתילות להדלקת נרות.................................... קליין..................... 5334277

צילום, הדפסה, סריקה, למינציה....................... אוחיון................... 050-4414053

ציוד לקידוש (לע”נ חנה שבע בת גרשום יצחק)................ בנג’מין.................. 5332611

צמידים נגד בחילות (סיבנד)............................. גולוב.................... 5704474

קמח מלא, 70%, וכוסמין לע”נ דבורה בת יוסף ושמחה יוטקה בן ישראל בנג’מין 5332611 

קסטות (ע”ש הרב והרבנית ש. וסרמן זצ”ל).........................רפופורט......... 5341213

קרטונים (ארגזים לאריזה).................................. שקרקה.................. 5336867

ריבת אתרוגים של סוכות ללידה קלה (כל השנה) .. אסולין................... 5346697

ריבת אתרוגים (ללידה קלה).............................. גוטהלץ.................. 5341780

ריהוט למסירה.............................................. גולדין.................... 054-8402681

שולחנות וספסלים, פלטות לשבת ודוד מים חשמלי ועוד קויפמן....................... 5345306

שכפול מפתחות מהיר (בין 21:00-21:30) ............ קמון...................... 5701859           

שליחויות לבדיקות מעבדה ותרופות.................. בן דוד................... 5340382

שמחת כלה ותפילות לחתן ולכלה, חישוקים, מטריות, סלסלות, ברכונים,                                                 פ    פונפונים וכו’ בתשלום סמלי לתועלת הגמ”ח................................................ מרת מרים לבנברג... 050-3836768

שמיה”ל ”נצור לשונך” תוכנית למבחנים לנשים............. פליישמן................. 5341978

שמירת הלשון .............................................. אסתר רבקה רוזנברג 5346608

שמלות כלה ושמלות ערב לע”נ מרת יונה לאה הנדל ע”ה סמבר........................ 5335434

גמ"ח תאורה כשרה לשבת............................... להתקשר בין הסדרים. 054-8432912

תוכנות חופשיות של יתד נאמן ......................... שקרקה.................. 5336867

תחפושות לפורים ההכנסות קודש להכנסת כלה ......... כהן........ 5332606, 0504-103037

תיאום נסיעות ברחבי הארץ............................. יחיאל.................... 5797027

תיק לגג הרכב Carbagg................................. לבנון..................... 5332450

תיקוני צניעות............................................... בן זכרי.................. 5343113

תמימי דרך- תהילים החיד”א........................................................ 5335672

תפילין ומזוזות.............................................. בן לולו.................. 5340010

תפילין ומזוזות “חסדי יקותיאל”, ברוך וויינער - 5332312 ..............אסקוצקי - 5340188

תרופות ומכשירים רפואיים *הכל לשלחן (מכירה) 5337181.........................מור - 5343531

סבתות למען בטיחות        לינדה     5333432

GEMACHIM

Medications and Medical Supplies ............................ Moore...................................... 5343531                    

                     Open all hours except 5:00-7:30 P.M.

Acamol Gemach........................................................... HaGra 13 st............................. 5703397

Acamol, Acamoli, Nurofen.......................................... Goldberg................................. 5341129

Alterations for Tznius.................................................. Ben Zichri............................... 5343113

Arbis Gemach............................................................... Levy......................................... 5343124

Baby bassinets.............................................................. Kaufman................................. 5341539

Baby Needs & Baby Food........................................... Reviee...................................... 5346671

Baking Supplies (till 1:00 at night)............................. Fleischman, Harif 15.............. 5341978

Benchers with Zemiros Shabbos................................ Ostrof...................................... 5336219

B'shaa Tova gemach- 5 nis test strip............................................................................ 058-3231948

Big Pots for Simchas (Fleishig)................................... Levy......................................... 5343124

Brit Clothing................................................................. Bergos...................................... 5341425

Brit Food Gemach “Chasdei Rochel” ....................... Burtz........................................ 5341910

Brit Pillow & Baby Clothes for Brit & Tefilot .......... Zeltzer...................................... 050-6664432

Brit Pillow & Baby Clothes & Tefilot......................... Raanan.................................... 5333891

Candlesticks for Affairs.............................................. Eisemann................................ 5345501

Chairs (ketter).............................................................. Rosenblum.............................. 5345047

Chevrat “Bikur Cholim” Do you know of - Hospitol, Nursing home, home bound-

who would like visitors? Conect theחברת ביקור חולים

Ester Slotkin 5797117, Rivka 5334277, Karin Hatz 5337815 (Only Wednesday & Thursday evenings)

Clothing Gemach Yad Tamar........Blumenfeld 5341977 / Nalik 5343730

Crib Gemach................................................................ Winograd................................ 5340764

Dektuch Gemach.......................................................... 5700248, 0548416248

Dishes (kelim)............................................................... Levy......................................... 5343124

Dishes, Serving Dishes................................................. Shmulevitz.............................. 6513806

Diapers (Babysitter) partial profits for Tzdaka….......Fleischman............................... 5341978

Email Gemach, sending & receiving (no charge)......... Raanan.................................... 5333891

English Book Gemach for those on Shmira & Afterbirth   .Schwartz.......................... 5332598

Fax Gemach, sending & receiving (no charge)......... Raanan.................................... 5333891

Flour, Whole Wheat, Spelt.......................................... Benjamin................................. 5332611

Flower Pots for Simchas.............................................. Eisemann................................ 5345501

Fruits & vegetables (chaluka)....................................................................................... 052-7112302

Gowns - Kallah, mother & sister................................ 5335434.................................. 052-7114919

Gemach Ohr Elchanon, Candles for Chupah.......Simon........................................... 5341144

Gemach Shabbos Ap’t

If you’re able to make your apt. available for others, or if you need an apt.

for your Shabbos guests, or if you have a small apt. to rent out Fleischman.................. 5341978

Gemach Shhmirat Haloshon....................................... Esti Rosenberg....................... 5346608

Information & Referral Services................................ Tamari..................................... 5341119

Ironing Gemach........................................................... Shkarka.................................. 5336867

Kelim for Simchas / Tables & Chairs ........................ Kaufman................................. 5345306

       -(warming trays, benches, water urn, etc.)In Memory of Rav Yaakov Hakohen Lehman z”l

Kiddushim & Simchos (platters, boxes, etc)............. Benjamin................................. 5332611

Materna, Pacifiers, Bottles..Hagra15/2....................... Blanka..................................... 5345917

Maternity Clothes........................................................ Schwartz................................. 5332598

Mechitzos...................................................................... Nalick...................................... 5343730

Medical ear popper...................................................... Steinberg................................. 5332589

Messenger Service for Labs & Medicines.............Ben David...................................... 5340382

Mezuzot......................................................................... Newton.................................... 5345317

Nebulizer (for inhalations).......................................... Rosenblum.............................. 5345047

Nitza, The Jerusalem Postpartum Support Network.... ..5332810............................Fax 5332811

N’tzor L’shoncha home testing program for ladies based on Rav Pliskin’s book

Guard Your Tongue” (Test in English/ Hebrew).. Fleischman.............................. 5341978

Nursing Pillows............................................................ Bleiweiss.................................. 5334612

Patterns for sewing (by appointment)....................... Levanon.................................. 5332450

Platters & Baskets for Simchos.................................. Benjamin................................. 5332611

Playpens........................................................................ Ossona..................................... 052-7135638/9

Primi Clothing and Support....................................... Greenvald................................ 5334849

Reading Glasses Gmach “Ohr Pese Feige”................ Iszaevich.................................. 5790434

Readymade food.......................................................... 0506-534579

Savtas for Safety - Hotline -........................................ Iszaevich.................................. 5790434

Seaband, Bracelet Anti-nausea................................... Golob....................................... 5704474

Senior Rides “Wheels of Chesed”.............................. Chark...................................... 050-732-6666

Shabbos Supplies (Paper Goods, Shabbos Foods, Toiletries)Fleischman............... 5341978

Small Cash Loans up to 100 shekels.......................... Fleischman.............................. 5341978

String Cutter - for lawns............................................. Estrin....................................... 5334752

Strollers........................................................................................................................... 5334277

Tapes of Reb. Esther Baila Schwartz......................... Goldberg................................. 5341129

Tefillin & Mezuzas....................................................... Askotsky................................. 5340188

Tefillin & Mezuzos “Chesed Yekusiel”...................... Boruch Viener........................ 5332312

Telzstone Shirium Tape Gemach................................ Rappaport.............................. 5341213

Tmimei Derech, Tehilim HaChida................................................................................ 5335672

Tools.............................................................................. Benjamin................................. 5332611

Toys............................................................................... Joanes..................................... 5606973

Uniform Shirt Gemach................................................ Birnbaum................................ 5343292

Video Cameras............................................................. Pielet........................................ 5343252

Vaporizer cold ............................................................. Ben Harosh............................. 5791751

Wheelchairs, Walkers, Crutches................................................................................... 5345835

Yad Devorah Latinok Baby Swing Gemach                      5332335