חברי הועדה

הרב צבי רענן
הרב ישראל פרומר
הרב אברהם וינטרוב