חברי הועדה

הרב יצחק רביץ
הרב משה מילר
הרב צבי רענן
הרב אברהם וינטרוב
הרב יהושוע דויטש