חיוב   תעריף למ"ר בש"ח נכון ל-1.2020
היטל ביוב שטח בנוי מגורים 184.90
היטל ביוב קרקע 20.54
היטל שצ"פ שטח בניין 65.95
*היטל שצ"פ קרקע 73.40
היטל סלילת  כביש שטח בנוי 106.83
היטל סלילת כביש קרקע 79.26
היטל סלילת מדרכות שטח בנוי 53.42
היטל סלילת מדרכות קרקע 39.63
היטל סלילת רחוב משולב שטח בנוי 160.25
היטל סלילת רחוב משולב קרקע 118.89
אגרת הנחת צינורות שטח בנוי 62.98
אגרת הנחת צינורות קרקע 12.58
אגרת חיבור רשת פרטית יחידת דיור 1701.70
אגרת חיבור רשת פרטית יחידה שאינה דיור 2042.07
אגרת מד מים   612.80
ארנונה בית דירות 46.250
ארנונה קרקע 53.410
ארנונה שטח מסחרי 88.020
מים תעריף נמוך 7.385
מים תעריף גבוה 13.461
היטל תיעול שטח בנוי 55.51
היטל תיעול קרקע 27.45

 *חוות דעת מהנדסת המועצה- היטל שצ"פ