בתי ספר יסודיים

פרטי יצירת קשר

בית יעקב "אהל חסיה"
בית ספר יסודי לבנות
רח' הזית 5

תלמוד תורה תפארת יהודה
תלמוד תורה לבנים
רח' אוזניים לתורה 3

תלמוד תורה אילת השחר
תלמוד תורה לבנים
רח' אוזניים לתורה 5