שירותים חברתיים

שירותי רווחה, חברה וקהילה

המחלקה לשירותים חברתיים 
פקס: 02-5410003 

רחל גוטשטיין : מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
טלפון: 02-5410009

rachel@yearim.co.il

בלומי סטריזובר: מזכירת המח' לשירותים חברתיים
טלפון ישיר: 02-5410023
אימייל: blumi@yearim.co.il

אילנה פרנק: עו"ס קשישים חוק סיעוד
טלפון ישיר: 02-5410027
אימייל: ilana@yearim.co.il

קרן אברהם: עובדת סוציאלית כוללנית.
טלפון ישיר: 02-5410016
אימייל: kerena@yearim.co.il

 

אתי יוסקוביץ: תקציבנית מינהל וזכאות
טלפון: 02-5410000 שלוחה 217

טלפון ישיר: 02-5410017

גלית עזריאל : רכזת מועדון פיס לקשיש, תכניות לגיל הזה"ב ולקהילה.
טלפון: 02-5797428
נייד: נייד 054-847-6278

 

יהודית סמבר: רכזת מתנדבות.

בתיה דיאמנט 
רכזת פרויקט חונכות שע"י המחלקה לשירותים חברתיים. ימי עבודה שלישי בבקר וכן אחה"צ בבית. ניתן ל השיג בנייד 0527647638
batyad@yearim.co.il

עו"ס נוער ירחמיאל בלומנפלד: אחראי נוער וילדים, מתאם תכנית חונכים- יד אליעזר.
טלפון ישיר: 02-5410016

צומחים יחד

מנהל הפרויקט-לוי פרוידנברגר

רכזת בנות-בתיה דיאמנט

מחלקות חינוך ורווחה במועצה מקומית קירית יערים פעלו להשגת תקציב מיוחד מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל עבור ילדים ונוער בטלז סטון. העמותה המפעילה היא

 יד אליעזר הוותיקה , במעקב של צוות המועצה. בפרויקט חונכות לימודית פרטנית קבוצתית וכן חונכות רגשית טיפולית.

מטרת הפרויקט  – קידום ילדים ונוער בתחומי הלמידה וכישורי החיים וצמצום פערים לימודיים , חברתיים, ורגשיים.

במסגרת הפרויקט ילדים זכאים לקבל:

  1. קבוצות חונכות לימודיות
  2. חונכות פרטנית
  3. חונכות רגשית – טיפול רישי

הפניה על ידי גורמים בקהילה – צוות ביה"ס , עו"ס, קב"ס, או על ידי ההורים

הפניה לרכזי הפרויקט:  בתיה דיאמנט batyad@yearim.co.il

לוי פרוידנברג levi@yearim.co.il

בפרויקט משתתפים למעלה מ 350 ילדים ונוער.הפרויקט מיועד לכלל ילדי הישוב בכיתות א- יב' בנים ובנות.

הפרויקט מופעל ע"י  כ 120 חונכים וחונכות רובם תושבי המקום.

מטרת הפרויקט : קידום ילדים  ונוער בתחומי

במסגרת הפרויקט ילדים זכאים לקבל קבוצות