מזכיר המועצה

מזכיר המועצה ומנהל מחלקת רכש: אבי רוטנברג

פקס: 02-5410001

אימייל: avi@yearim.co.il

מזכירת מזכיר: שרי פלג

טלפון ישיר: 02-5410050

אימייל: sarip@Yearim.co.il

מזכירת המזכיר: חיה פריש

טלפון ישיר: 02-5410008

אימייל: chaya@yearim.co.il