מידע כללי

יעקב גרשוני
רכז הסעות וממונה רישוי עסקים
02-5410000
052-7156001

מטרות חוק רישוי עסקים – התשכ"ח 1968

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים – בטיפול המשרד לאיכות הסביבה.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – בטיפול משטרת ישראל.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – בטיפול משרד התמ"ת.
  • מניעת סכנות הידבקות ממחלות בעלי חיים וזיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות – בטיפול משרד החקלאות.
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים – בטיפול משרד הבריאות.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות – באחריות הרשות המוניציפלית.
  • קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות – בטיפול כב"א.
  • קיום דינים נוספים כמפורט בצו רישוי עסקים.

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון עסק הוא היתר שניתן מכוח חוק רישוי עסקים ומטרתו להבטיח כי ננקטו כל האמצעים הנדרשים לפעילותו התקינה של העסק – ובפרט שמירה על הבריאות, הבטיחות, הביטחון ואיכות החיים של הציבור.
הרישיון מעיד, למעשה, כי העסק עומד בתנאים שהעמידו הרשויות. כלומר, נעשו בו הסידורים הנדרשים לכיבוי אש, בטיחות המבנים, תנאי תברואה נאותים וכו'

רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ג – 2013, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.

רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.

מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, בהם: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

מהו מחיר אגרת רישוי עסקים ?

330  ש"ח

עדכון אגרת רישוי עסקים ל-333 ש"ח החל מ-1.4.22

מי חייב ברישיון עסק?

חוק רישוי עסקים תשכ"ח- 1968  קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד את רשימת העסקים טעוני הרישוי.
כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו, מאת הרשות המקומית.
שימו לב! עסק שפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית, ועל בעליו יוטלו קנסות ואף עונשי מאסר.

צו רישוי עסקים:

צו רישוי עסקים תשנ"ה- 1995, מכיל את רשימת בתי העסק החייבים ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים. העיסוקים המופיעים בצו מחולקים לעשר קבוצות:
קבוצה 1: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
קבוצה 2: דלק ואנרגיה
קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 4: מזון
קבוצה 5: מים ופסולת
קבוצה 6: מסחר ושונות
קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8: רכב ותחבורה
קבוצה 9: שירותי שמירה ואבטחה
קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצבים

האם העסק טעון רישוי?

ראשית יש לבדוק האם סוג העסק אותו אתה מבקש לפתוח מופיע ברשימת העסקים הטעונים רישוי. ניתן לעשות זאת באמצעות פירוט רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק.
אם יש לך ספק באשר לצורך ברישיון עסק, הנך מוזמן לפנות למחלקת רישוי עסקים לצורך בחינה וקבלת תשובה מוסמכת בכתב/בדוא"ל.

שימו לב! אנו ממליצים שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק, לפני הבדיקה כי יהיה ניתן לנהל במקום את העסק המבוקש ולהוציא רישיון עסק בחוק.

מחלקת רישוי עסקים פועלת לפי סמכויות חוק רישוי עסקים.

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח את שלומם ובטחונם של כל באי העסק ותושבי הסביבה,

ישנם עסקים טעוני רישוי וישנם כאלה שאינם טעוני רישוי.

דוגמאות לעסקים שטעונים רישוי:

כל עסקי המזון למיניהם, מכולות, נגריה, מספרות, מכוני יופי, וכן אירועי תרבות וספורט תחת כיפת השמים- שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

דוגמאות לעסקים שאינם טעוני רישוי:

משרדים, מכירת דבריי קוסמטיקה, חנויות נעליים, חנויות הלבשה, חנויות לממכר מוצרים ביתיים, (ששטח המכירה בה פחות מ800 מטר רבוע).

המחלקה עוסקת בכל הקשור לרישוי עסקים מתהליך הגשת הבקשה לרשיון העסק ועד סופו,

נשמח לעמוד לשירותכם.

המפרט הרשותי של המועצה המקומית קריית יערים
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה מקומית קריית יערים את ה "מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים
מבעל העסק/מבקש רישיון לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.
המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 ובהתייחס לכל סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים.