קצין ביקור סדיר [קב"ס] הוא הגורם המקצועי שתפקידו להבטיח ביקור סדיר של תלמידים במוסדות חינוך על פי חוק לימוד לימוד חובה.
הקב"ס מקיים תהליכי פיקוח והנחיה לשם מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים.
הוא מייצג שתי רשויות: משרד החינוך – המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה, והרשות המקומית – מחלקת החינוך.

פרטי יצירת קשר