דלג לתוכן

קבלת תרומות למבני ציבור

 

  • תרומה להשלמת פרויקט מקווה נשים בלוך 3

         המועצה אשרה קבלת תרומה בסך מיליון ש"ח מעמותת קהילת טלזסטון כשמקור הכסף הוא ממשפחת שפירא.

         פרוטוקול ישיבת מועצה 3-2021 לאישור העברת תרומה

         הסכם תרומה קהילת טלזסטון

 

נגישות
נגישות