תרומה להשלמת פרויקט מקווה נשים בלוך 3
המועצה אשרה קבלת תרומה בסך מיליון ש"ח מעמותת קהילת טלזסטון כשמקור הכסף הוא ממשפחת שפירא.