תאריך פרסום
כתובת
ייעוד
סוף זמן מועד הגשה 
נוסח הפרסום 
14/3/2023 חפץ חיים 3 הבהרה מספר חלקה   פרסום הבהרה 

2/3/2023

חפץ חיים 3 כיתת גן ילדים לבנות 1/5/2023

פרסום ראשון

26/2/2023
  • אוזנים לתורה 5
  • חפץ חיים 3
  • הדגן 12
  • הדגן 12
  • הרי"ף 4
  • הרי"ף 7

מוסדות חינוך

27/4/2023 פרסום ראשון