דלג לתוכן

פניות ציבור

ממונה על פניות ותלונות הציבור:
חיה הכסטר

טלפון: 5410015

פקס: 02-5410001

אימייל: pr@yearim.co.il

chaya.h@yearim.co.il

בשעת חירום: הממונה על פניות הציבור תפעיל את מרכז המידע לציבור במרכז הפעלה

קבלת קהל – בין 08:30 ל 15:00  בימים א-ה

פניות למשרד התחבורה

שרות 106 של המועצה פעיל 24 שעות מכל טלפון. מנייד 10722*

נגישות
נגישות