פיקוח עירוני

רפאל בן דוד

פיקוח עירוני – בכל פניה יש לפנות למוקד המועצה 106 24 שעות ביממה או מסלולרי  10722*