ספר הקצאות - מוס"ח

כתובת גוש חלקה תכנית מגרש עמותה מטרת שימוש חתימת הסכם תקופת ההקצאה
הזית 5 29539 חלקה 154    33 מרכז החינוך העצמאי בי"ס יסודי בנות ההסכם נחתם ביום 7.2.2022    לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
הדגן 7 29539 128 הל/ 111/א 36 גני ילדים ומעונות בית יעקוב שני גני ילדים ההסכם נחתם ביום 4.2.21 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
הדגן 29539 154 הל/ 111/א 33 רשת הגנים של אגו"י שני גני ילדים בנות ההסכם נחתם ב-16.2.2021 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
הרי"ף 4  29539 101 152-0083295 8 גני ילדים ומעונות בית יעקוב שני גני ילדים  ההסכם נחתם ביום 4.2.21 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
הרי"ף 4  29539 101   8 גני ילדים ומעונות בית יעקוב שני גני ילדים  ההסכם נחתם ביום 4.2.21 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
הרי"ף 7 29539 39 מ.י. 232 ו ישיבות לצעירים עטרת שלמה  3 כיתות גנ"י לבנים ההסכם נחתם ביום 1.9.2022 לתקופה של 12 חודשים 
אוזניים לתורה 3 29539 146-152 152-0380717 100  מסילת אבות, תפארת יהודה בי''ס יסודי בנים וארבעה גנ''י הסכם נחתם ביום 21.2.2021 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
אוזניים לתורה 3 29539 146-148 152-0380717 100 סולם-סיוע ועדוד לילדים מוגבלים גנ"י חינוך מיוחד בנים ההסכם נחתם ביום 12.1.2021 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
אוזניים לתורה 5  29539 148, 150, 152 152-0980717 100 תרי"ג - איילת השחר בי"ס יסודי  בנים ההסכם נחתם ביום 13.12.20 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
אוזנים לתורה 7 (כיתה אחת מפלס הכביש) 29539 144 152-0380717 100 גני ילדים ומעונות יום בית יעקוב גן ילדים בנות הסכם נחתם ביום 4.2.2021 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
אוזניים לתורה 7 (מפלס תחתון) 29539 144 580-053999 ד' גני ילדים ומעונות יום בית יעקב גן ילדים בנות  ההסכם נחתם ביום 20.6.2022 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.25 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
אוזנים לתורה 9 29539 144,146 152-0980717 100 גני ילדים ומעונות יום בית יעקוב גן ילדים בנות הסכם נחתם ביום 4.2.2021 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.23 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
הגר"א 10 29539 39 מ.י 232 ג' רשת הגנים של אגו"י גן ילדים בנות הסכם נחתם ביום 9.2.2022 לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.25 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
חפץ חיים 3 29536 269 580-063931 1 תרי"ג הרי יהודה גן ילדים בנים הסכם נחתם ביום 21.6.2022  לתקופה של 3 שנים עד סוף שנת לימודים 31.8.25 עם אפשרות להארכה התקופה בשנתיים נוספות
חפץ חיים 3 29536 269 580-063931 1 רשת הגנים של אגו"י גן ילדים לבנים הסכם הקצאה נחתם ביום 1.9.2022 לתקופה של 12 חודשים 
חפץ חיים 1  29536 273   5 מאור חיים מעון יום ההסכם נתחם ביום 22.4.2021 לתקופה של 10 שנים עד 22.4.2031
גורדון 136 29536 145     מאור חיים מעון יום מכרז 4/2022 נחתם חוזה ביום 13/7/2022 לתקופה של עד 5  שנים מיום 1.9.2022 עד 31.8.2025 עם אופצייה להארכה  
הדגן 7 29539 128     מאור חיים מעון יום מכרז 4/2022 נחתם חוזה ביום 13/7/2022 לתקופה של עד 5  שנים מיום 1.9.2022 עד 31.8.2025 עם אופצייה להארכה  
קדושי טלז 13 29539 99     מאור חיים מעון יום מכרז 4/2022 נחתם חוזה ביום 13/7/2022 לתקופה של עד 5  שנים מיום 1.9.2022 עד 31.8.2025 עם אופצייה להארכה  

ספר הקצאות - בתי כנסת

בלוך  29539 100 152-0083295 7 לב הקריה בית הכנסת 25.2.2016 למשך 25 שנים 
הדגן 8 29539 128 הל/ 111/א 34 A מוסדות חניכי הישיבות בית כנסת 18.12.2022 למשך 25 שנים 
הדגן 6 29539 128 הל/ 111/א 34 B בני הישיבות ספרדים בית כנסת 26.1.2023 למשך 25 שנים