פרטי יצירת קשר

אבי רוטנברג
מנכ"ל המועצה

נחמיה ווליצקי
קניין ראשי

שרי פלג
מזכירת מנכ"ל המועצה