שעות קבלת קהל במשרד הרב המקומי:
בבוקר 08:00-08:45, בצהרים 2:00-2:45

הרבנות המקומית והמועצה הדתית קרית יערים (טלז-סטון)

מחלקת כשרות  למהדרין

רח' הרב א.מ. בלוך 3 למטה ת.ד. 2 טל' 02-5332846, 5343692  פקס 02-5709035.

פרטי יצירת קשר

משה בן זיכרי
הנהלת המועצה הדתית

הרבנות המקומית והמועצה הדתית קרית יערים טלזסטון
רחוב א.מ. בלוך 3

הרה"ג הרב אריה שולמן שליט"א
המרא דאתרא
מעלות קדושי טלז 2

הרב יהודה קבסה שליט"א
רב שכונה לקהילה הספרדית
מנחת שלמה 6

עזני אסנת
מזכירות המועצה הדתית בשעות קבלת הקהל