טיפת חלב

המרכז לבריאות המשפחה

רחוב הרי"ף 5 טל: 02-5341815 פקס: 02-5346949 

"טיפת חלב" ממוקמת במרכז לבריאות המשפחה במבנה רחב ידיים ונגיש.
שעות הפעילות בימים א', ב', ד', בין השעות 8:00-14:00
לפתיחת תיק נא לפנות לאחות יהודית גולדברג בשלוחה מס' 2.