פרטי יצירת קשר

הרב יצחק גוטמן

ברכי יהושע
עו"ס

 

המועצה מקיימת קשר הדוק עם מוסדות החינוך ומפתחת תוכניות למניעת נשירה וטיפול בנוער מתמודד,

המועצה מפעילה מפעילה מועדון לבני הנוער המתמודד לבנים בנפרד ובנות בנפרד