מחלקת חינוך

פרטי יצירת קשר

מירי לביא
מנהלת מחלקת חינוך

יוכי מלאכי
מזכירת רישום

שרה לאה ברוורמן
מזכירת מחלקת חינוך

צהרונים

רונית בלייכר
מנהלת גיל הרך ורכזת צהרונים

רכז הסעות

יעקב גרשוני
רכז הסעות וממונה רישוי עסקים

 

הסעות תלמידים: 

מערך ההסעות לתלמידי החינוך מיוחד מופעל לתלמידים הזקוקים להגיע למקום לימודם בירושלים , לאחר שהופנו ע"י ועדת ההשמה ושובצו במסגרות השונות והמתאימות…