חינוך ותרבות

מנהלת מחלקת חינוך: מירי לביא

טלפון: 02-5410000 שלוחה 206
טלפון ישיר: 02-5410006
פקס: 02-5332737
אימייל: ed@yearim.co.il

מזכירת רישום: יוכי מלאכי
טלפון: 02-5410000 שלוחה 225
טלפון ישיר: 02-5410025
פקס: 02-5332737
אימייל: yochi@yearim.co.il

צהרונים

רכזת צהרונים: רונית בלייכר  025410031

ronit@yearim.co.il

רכז הסעות: יעקוב גרשוני 025410031

yakov@Yearim.co.il

מוסדות חינוך

מערכת החינוך כוללת: 

בתי ספר יסודיים:

 • בית יעקב אהל חסיה לבנות. 5700401, 5333476
 • תלמוד תורה איילת השחר       5333288, 5332093
 • תלמוד תורה תפארת יהודה.  5332547

גני ילדים – טלפונים וכתובות

 1. אשכול גנים – בית יעקב אוזניים לתורה 5    5330087
 2. גן בית יעקב (3) הגר"א 10                       5333874
 3. גן בית יעקב (4) (אחוזת יערים) הרימון 7    6735892
 4. גן בית יעקב (5) אזניים לתורה 7               5730572
 5. גן פתחיה (בנות) אזניים לתורה 7              5730572
 6. גני הרי"ף
 7. גני אחוזת יערים הדגן

חינוך מיוחד:

 • גני סולם.- בנים
 • גני פתחיה – בנות

מוסדות חינוך על –יסודי

 • קיימות מספר ישיבות לגילאי 14 ומעלה.

הסעות תלמידים: 
מערך ההסעות לתלמידי החינוך מיוחד מופעל לתלמידים הזקוקים להגיע למקום לימודם בירושלים , לאחר שהופנו ע"י ועדת ההשמה ושובצו במסגרות השונות והמתאימות…

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה

 מידע להורים בנושא הנגשה לתלמיד

 נוהל הגשת בקשה להנגשה פרטנית