דלג לתוכן

ועדת תמיכות מקצועיות

חברי הועדה

יו"ר – יועצ"מ

מנכ"ל המועצה – אבי רוטנברג

גזבר המועצה – שמואל רוטנברג


פרוטוקולים

פרוטוקל ישיבת ועדת תמיכות

נגישות
נגישות