חברי הועדה

הרב ישראל פרומר
הרב צבי רענן
הרב צבי פאלק