דלג לתוכן

ועדת הקצאות

חברי הועדה

שמואל רוטנברג- גזבר המועצה

אבי רוטנברג- מנכ"ל המועצה

נעמי רומן- מהנדסת המועצה

רבקה ורשבסקי- אחראית נכסים במועצה

עו"ד אביבה לוי- יועמ"ש המועצה 


פרוטוקולים

נגישות
נגישות