דלג לתוכן

ועדת הנחות

חברי הועדה

הרב יהושע דויטש

הרב אברהם וינטרוב

הרב ישראל איפרגן

יועמ"ש אביבה לוי

מנהל מח' רווחה- נתי בקר


פרוטוקולים

נגישות
נגישות