דלג לתוכן

ועדת ביקורת

חברי הועדה

הרב ישראל נדר

הרב אברהם וינטרוב

הרב ישראל פרומר


פרוטוקולים

שנת 2020

פרוטוקול ועדת ביקורת 1.2020

שנת 2019

פרוטוקול ועדת ביקורת 1

פרוטוקול ועדת ביקורת 2

פרוטוקול ועדת ביקורת 4

נגישות
נגישות