פרטי יצירת קשר

שרה לאה ברוורמן
קביעת אירועים

אחראי תפעול

לשירותכם שני אולמות:

  • אולם גדול  המכיל כ- 120 מקומות.
  • אולם קטן המכיל כ- 80 מקומות.
מפרט שני אולמות פנינת יערים
כיסאות
שולחנות  
מחיצות  
מטבח:
פלטות  
מקררים  
מקפיא  

ישנה אפשרות להגברה (בתוספת תשלום).

 

תעריף דמי שימוש אולם פנינת יערים

 

אולם גדול

כ-120 מקומות

אולם קטן

 כ-70 מקומות

אולם גדול

+אולם קטן

אירועים לתושבי חוץ

אירוע בוקר- 1200 ₪

1000

2200

 

אירוע ערב- 1400 ₪

1200

2600

 

שבת- 2400 ₪

2000

4400

אירועים לתושבי היישוב

אירוע בוקר- 600 ₪ 

500

1000

 

אירוע ערב-800 ₪

600

1400

 

שבת- 1200 ₪

900

2000

אירועים עבור מוסדות חינוך ללא כיבוד.

אירוע בוקר/ ערב- 200 ₪

150

300

***פעילות יזומה של תושבי קרית יערים

אירוע בוקר- 400 ₪

300

700

 

אירוע ערב-600 ₪

400

1000

 
  • אירועי בוקר- בין השעות 08:00-14:00
  • אירועי ערב- בין השעות 16:00-23:00
  • ***פעילות יזומה של תושבי קרית יערים המתבצעת ללא אוכל, כגון (הרצאה או פעילות אחרת).
  • המועצה שומרת על זכותה לצמצם את היקף השעות במידת הצורך.

 

 

 

 

נוהל שימוש נכסי מועצה 

  • מטרת נוהל זה הינה לאפשר למועצה להסדיר הקצאה ו/או שימוש חד פעמי ו/או שימוש קצר טווח בנכסי המועצה ללא תמורה או בתמורה סמלית או בתמורה כספים לגופים, כהגדרתם להלן, תוך מעקב על מתן זכות השימוש בנכסי המועצה, תכליתו וכדאיותו.
  • להגדיר את מדיניות המועצה בכל הנוגע להתקשרות להקצאת נכסי המועצה ולפרט את החובות והזכויות של הגופים המורשים להשתמש בנכסי המועצה, והכול במטרה שההתקשרות הנ"ל תבוצענה באופן הוגן שוויוני ובאופן המעניק את מיטב היתרונות לתושבי המועצה ובאיה.