דלג לתוכן

הקצאת מוסדות חינוך

קריטריונים להקצאת מוסדות חינוך

הודִעה עלֹ הקצאת קרקע – גני ילדים. פרסום ראשון

הודעה עלֹ הקצאת קרקע -מעון יום, גוש 29536 .פרסום ראשון

טופס בקשה להקצאה מוסדות חינוך קרית יערים

טופס בקשה להקצאת מעון יום קרית יערים

הודעה על הארכת מועד פרסום מועד להגשת בקשה להקצאת קרקע

הודעה על הארכת מועד פרסום להגשת בקשה להקצאת קרקע- מוסדות חינוך

הודעה על הקצאת קרקע- גנ"י בהליך מקוצר

הודעה על הקצאת קרקע בהליך מקוצר- ברחוב הריף

הודעה על הקצאת קרקע- מוס"ח פרסום שני

הקצאת קרקע מעון יום פרסום שני

הודעה חוזרת על הקצאת קרקע פרסום שני

הודעה על הקצאת קרקע פרסום שני בית הכנסת מגרש 33

הקצאת מבנה גן ילדים אזנים לתורה 7

הודעה שניה על הקצאת קרקע 2953- אוזניים לתורה 7

הודעה ראשונה על הקצאת קרקע- גני ילדים

הודעת תבחינים להקצאת מקרקעין

פרסום ראשון- הקצאת גנ"י אוזניים לתורה 7, וחפץ חיים 3

הקצאת גנ"י אוזנים לתורה 7 וחפץ חיים 3- פרסום ראשון הבהרה

פרסום שני הקצאה גנ"י הרי"ף 7 והגר"א 10

הקצאת מקרקעין מעון יום -הבהרה

הקצאת קרקע פרסום שני גנ"י אוזנים לתורה 7, וחץ חיים 3

נגישות
נגישות