לתשומת ליבכם על פי צו הארנונה של המועצה, המועד האחרון להגשת בקשה להנחה בארנונה הוא ביום 30 לאפריל 2023, מלבד מקרים חריגים שיאושרו ע"י הגזברות.