פרטי יצירת קשר

רו"ח שמואל רוטנברג
גזבר המועצה

אסנת רובינשטיין
מזכירת גזבר

מרים בירנצוויג
מנהלת חשבונות

חני שושן
מנהלת חשבונות

גולדי צימרמן
תקציבאית