מניינים בקריה 

מס'

שם ביהכנ"ס או הישיבה כתובת שם האחראי טלפון בבית
1. בני הישיבות רח' הגר"א 6 ה"ה לקס יעקב 5332094
2.

הגר"א

  ה"ה אברהם דיקמן 0547904588
3. חסידים בכניסה לקריה ה"ה יוסקוביץ צבי 5341786
4. בדרכי אבותינו (לבנברג) רח' גורדון 1 הרב ישראל בירינבאום 5343292
5. קול יהודה רח' אבינדב 15 הרב ורדי מנשה 5330691
6. מאור חכמי המערב "אור אליהו" רח' הגר"א 8 ה"ה רביעי אהרון 5346671
7. חיבת שמעון רח' הרב א.מ בלוך 60 הרב פרץ רפאל 5345292
8. כתר דוד רח' הגר"א 21 הרב כץ שמעון 5330371
9. ביה"כ בית החלמה      
10. הויכע שול   ה"ה סלומון 0527672922
11. חפץ חיים      
12. נחלת צבי  "אוהל אברהם" רח' אברהם פינת אבינדב 15 ה"ה קובר מרדכי 5703752
13. נחלי דעת רח' אזניים לתורה 7 ה"ה עמירם ולדנברג 0527642251
14. אבי עזרי      
15. אור חדש רח' גורדון 9 ה"ה צימר אהרן 5332113
16. ברכת שלום - אשלג רח' אבינדב 2 ה"ה דוד אלימלך 0527637077
17. טעם ודעת רח' אבינדב 1 ה"ה יוסי טובין 5346328
18. היכל יום טוב   ה"ה לייבל שוורץ 0527604817
19. קלויז דחסידי ברסלב רח' בבעש"ט 12 ה"ה ישראל בירנבאום 5734950
20. תימנים   ה"ה אביעד צדוק 0527620783
21. חניכי הישיבות אחוזת יערים רח' התמר ה"ה פרנקל אהרן 5704103
22. כנסת ישראל "יוצאי חברון" רח' הרי"ף ה"ה שמואל אויירבך 0527615846
23. ביה"כ בית אברהם אזניים לתורה 1 הרב ברל פרי 0548485666
24. שבת אחים   דני פלוצניק 0548475875
25. אהל שירה   ר' גרנית 0527653598
26. נווה יצחק   ר' דן קלימי 0527602757

מידע אודות זמני תפילות , ניתן לקבל באמצעות האחראים.

למציאת מנין הקרוב אליך לחצו כאן