דלג לתוכן

בתי כנסת

 

מנינים בקריתנו

מידע אודות זמני תפילות , ניתן לקבל באמצעות האחראים,

 

 

Information as regards the davening can be obtained from the person in charge according to the following list.

 

מס' שם ביהכ"נ או הישיבה כתובת שם האחראי טלפון

בבית

1. בני הישיבות רח' הגר"א 6 ה"ה לקס יעקב 5332094
2. הקריה בנין הת"ת רח' אזניים לתורה 9  

ה"ה סלונימסקי מאיר

 

5341323

3. חסידים בכניסה לקריה ה"ה יוסקוביץ צבי 5341786
4. בדרכי אבותינו רח' גורדון 1 ה"ה ישראל בירינבאום 5343292
5. קול יהודה רח' אבינדב 15 ה"ה ורדי מנשה 5330691
6. מאור חכמי המערב "אור אליהו"  

רח' הגר"א 8

 

ה"ה רביעי אהרון

 

5346671

7. חיבת שמעון רח' הרב א.מ. בלוך 60 ה"ה פרץ רפאל 5345292
8. כתר דוד רח' הגר"א 21 ה"ה כץ שמעון 5330371
9. נווה ציון רח' גורדון 140 ה"ה חיים ישראל בלומנפלד 5341730
10. מאור אליהו מעלות קדושי טלז 4   5341511
11. מאורות התורה שכונת נווה אברהם הנהלת הישיבה 5341161
12. נחלת צבי

"אוהל אברהם"

רח' אברהם פינת אבינדב ה"ה קובר מרדכי 5703752
13. נחלי דעת רח' אזניים לתורה 7 ה"ה עמירם ולדנברג 052-7642251
14. ישיבת

מעיני חכמה

רח' הרב א.מ. בלוך 100   052-7686992
15. אור חדש רח' גורדון 9 ה"ה צימר אהרן 5332113
16. ברכת שלום רח' אבינדב 2 ה"ה דוד אלימלך 052-7637077
17. טעם ודעת רח' אבינדב 1 ה"ה יוסי טובין 5346328
18. ישיבת

"באר יצחק"

 

רח' גורדון 31

 

ה"ה פרובר יחזקאל

 

5734950

19. קלויז דחסידי ברסלב  

רח'הבעש"ט 12

 

ה"ה ישראל בירנבאום

 

5343292

 

20. ישיבת "ישרי לב" רח' הגר"א 8 ה"ה משה גורדון 5704103
21. חניכי הישיבות אחוזת יערים  

רח' התמר

 

ה"ה פרנקל אהרן

 

052-7615846

 

22. כנסת ישראל

"יוצאי חברון"

 

רח' הרי"ף

 

ה"ה שמואל אויירבך

 

054-8485666

23. ביה"כ בית אברהם אזניים לתורה 1 הרב ברל פרי 0545445987

 

 

 

נגישות
נגישות