דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 01/09/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 24/03/2022 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 6 תאריך: 14/10/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 5 תאריך: 24/06/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 03/06/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 27/04/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 18/03/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 28/01/2021 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 24/12/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 27/08/2020 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 22/09/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 22/09/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 22/09/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 14/02/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 01/02/2019 קטגוריה: ועדת הנהלה סוג: קבצים: