לקראת שנת השמיטה נערכנו להשגחה מיוחדת במחלקת הפירות והירקות.

יש לשים לב כי הפירות והירקות ילקחו ממקורות שונים.

כדי שכל אחד מן הקונים יוכל לדעת את מקור הגידולים, יצוין על ידי שלט מקורו של כל ירק או פרי הנמכר במחלקת הפירות והירקות בשנת השמיטה.

  • שישית – נכרי – חוץ לארץ – ערבה הדרומית-פירות לעת עתה הפירות הנמכרים בחנויות הם משנה השישית. קדושת שביעיתקדושת שביעית בגדולי נכריםבחנויות אפשר לקבל טופסי שליחות לתוצרת שיש בה קדושת שביעית. בירקות: ירקות שנלקטו בא"י בשנה זו תשפ"ב יש בהם קדושת שביעית.בפירות החורף יש מהם (כגון תפוזים אשכוליות): אין קדושת שביעית בשנה זו אלא בשנה הבאה שנת תשפ"ג. ויש פירות הבשלים באמצע החורף (כגון אבוקדו אפרסקים) ובהם יש קדושת שביעית בשנה זו תשפ"ב.לפיכך יתכן שחלק מהפירות בחנות יהיו קדושים בקדושת שביעית וחלק לא.
  • למרות המאמצים הרבים לאפשר הבאת תוצרת כשרה באופן סדיר, הרי שקשיי ההשגחה בשנת השמיטה בהכשרי המהדרין גורמים לפעמים להפרעות ועיכובים, בעיקר בתחילת השמיטה.
  • נודה לצרכנים על ההבנה לקשיים אלו.
  • בפירות קיץ (כגון ענבים אפרסקים וכדומה): מקיץ שנה זו תשפ"ב יהיו בקדושת שביעית.
  • זמני קדושת שביעית בפירות וירקות הגדלים בארץ ישראל.
  • לא יובאו למחלקת הפירות והירקות מגידולי יהודים שיש בהם קדושת שביעית.
  • בנושא קדושת שביעית בפירות מגידולי נכרים נחלקו גדולי הראשונים והפוסקים, וכל אחד ינהג כמנהגו.
  • ירקות ופירות שמקורם בחו"ל או בערבה הדרומית אין בהם קדושת שביעית.
  • ירקות עלים בשקיות – – יש לעיין בכיתוב שעל השקית למקור הגידול