חברי הועדה

הרב יצחק רביץ
הרב אברהם וינטרוב
הרב יהושע דויטש