קול הלשון

 

קול הלשון לשירות התושבים

 

בכניסה למועצה לשירות הציבור מוצב מכשיר כל הלשון לשירות התושבים

שיעורי תורה מגוונים להורדה

אפשרות להוריד שיעורים בכל שעות היום והלילה. גישה מאשנב מחשב מחוץ למועצה

קול הדף לשירות התושבים