דלג לתוכן

קצין ביקור סדיר [קב"ס]

קב"ס

קב"ס: הרב משה טייכטל 
טלפון סלולרי: 054-8421227
טלפון ישיר: 02-5410014
פקס: 02-5332737
אימייל: kabas@yearim.co.il 

קב"סית

קב"סית: אסנת קלימי 
טלפון סלולרי: 052-7631346
טלפון ישיר: 02-5410014
אימייל: osnatk@yearim.co.il

קצין ביקור סדיר [קב"ס] הוא הגורם המקצועי שתפקידו להבטיח ביקור סדיר של תלמידים במוסדות חינוך על פי חוק לימוד לימוד חובה.
הקב"ס מקיים תהליכי פיקוח והנחיה לשם מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים. הוא מייצג שתי רשויות: משרד החינוך – המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה, והרשות המקומית – מחלקת החינוך.

נגישות
נגישות