דלג לתוכן

פרוטוקולים 2019

פרוטוקול 1-2019

פרוטוקול 2-2019

פרוטוקול 3-2019

פרוטוקול 4-2019

פרוטוקול 5-2019

פרוטוקול 6-2019

פרוטוקול 7-2019

פרוטוקול-8-2019

פרוטוקול 9-2019

פרוטוקול-10-2019

פרוטוקול 11-2019

פרוטוקול-12-2019

פרוטוקול-13-2019

פרוטוקול 14-2019

 

פרוטוקול-שלא-מן-המנין-1-2019-צו-ארנונה

פרוטוקול שלא מן המניין 2-2019

פרוטוקול שלא מן המניין 3-2019 הנצחת הרב רוזנטל

פרוטוקול שלא מן המניין 4-2019

 

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1-2019

פרוטוקול ועדת ביקורת 1-2019

פרוטוקול ועדת ביקורת 2-2019

פרוטוקול ועדת ביקורת 3-2019

פרוטוקול ועדת ביקורת 4-2019

פרוטוקול ועדת הנהלה 1-2019

פרוטוקול ועדת הנהלה 2-2019

פרוטוקול ועדת הנחות 1-2019

פרוטוקול ועדת הנחות 2-2019

פרוטוקול ועדת הנחות 3-2019

פרוטוקול ועדת השלושה 1-2019

פרוטוקול ועדת השקעות 1-2019

פרוטוקול ועדת חברה ונוער 1-2019

פרוטוקול ועדת חינוך 1-2019

פרוטוקול ועדת מלח 1-2019

פרוטוקול ועדת רכש 1-2019

פרוטוקול ועדת שמות 1-2019

פרוטוקול ועדת תיקון ליקויים 1-2019

פרוטוקול ועדת תמיכות 1-2019

פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות 1-2019

פרוטוקול ועדת מקצועית לתמיכות 2-2019

פרוטוקול ועדת תמרור 1-2019

פרוטוקול ועדת תמרור 2-2019

פרוטוקול ועדת תרבות 1-2019