דלג לתוכן

פרוטוקולים 2019

פרוטוקול 1-2019

פרוטוקול 2-2019

פרוטוקול 3-2019

פרוטוקול 4-2019

פרוטוקול 5-2019

פרוטוקול 6-2019

פרוטוקול 7-2019

פרוטוקול-8-2019

פרוטוקול 9-2019

פרוטוקול-10-2019

פרוטוקול 11-2019

פרוטוקול-12-2019

פרוטוקול-13-2019

פרוטוקול 14-2019

 

פרוטוקול-שלא-מן-המנין-1-2019-צו-ארנונה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2/2019 אישור צו ארנונה

פרוטוקול שלא מן המניין 3/2019 – הנצחת הרב רוזנטל

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 4/2019 לאישור תקציב

 

פרוטוקול ועדת איכוה"ס 1/2019

פרוטוקול ועדת ביקורת 1-2019

פרוטוקול ועדת ביקורת 2/2019

פרוטוקול ועדת ביקורת 4/2019

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה 1/2019

פרוטוקול ועדת הנהלה 2/2019

פרוטוקול ועדת השלושה 1-2019

פרוטוקול ועדת השקעות

פרוטוקול ועדת חברה ונוער

פרוטוקול ועדת חינוך 1/2019

פרוטוקול ועדת מל"ח 1/2019

פרוטוקול ועדת רכש 1-2019

פרוטוקול ועדת שמות 1/2019

פרוטוקול ועדת תיקון ליקויים 1-2019

פרוטוקול ועדת תמיכות 1/2019

פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות 1/2019

פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות 2/2019

פרוטוקול ועדת תמרור 1/2019

פרוטוקול ועדת תמרור 2/2019

פרוטוקול ועדת תרבות 1/2019

נגישות
נגישות