פרטי יצירת קשר

מקווה כלים
רח' הגר"א 2 - סמוך למקווה גברים

המפתחות רכוש המועצה הדתית והשימוש בהם לצורך פתיחת הבורות בלבד ויש להחזירן מידית לאחר השימוש.

טבילת כלים קטנים -
אך ורק בבור השמאלי.
 
טבילת כלים גדולים - 
יש לבקש מפתח עבור הבור הימני.
 
מפתחות לשני הבורות אפשר לקבל בכתובות הבאות: 

1. משרדי המועצה הדתית.

2. חנות - כל בו אלן.

3. חנות - הכל לשולחן.

4. משפחת וורבורג - בלוך 4.

5. משפחת בקר - הגר"א 14.

6. משפחת הירש - דרך אברהם 38.

 

*אין לשלוח ילדים קטנים (גם להלכה יש שאלה על הטבילה).

*נא להקפיד לסגור את בור טבילת הכלים בגמר השימוש בו.

*נא להשתדל לא לשפוך מים מחוץ לבור.