דלג לתוכן

מליאה וועדות

חברי המועצה

סגן ראש המועצה | אחיעזר פרקש | 052-5610206 | azfarkash@gmail.com

סגן ראש המועצה | משה מילר | 050-2480561 | m.miller@yearim.co.il

סגן ראש המועצה | ישראל איפרגן | 050-2770115 | i.ifergan@gmail.com

חבר מועצה | אברהם וינטרוב | 052-7650380 | a.vaintrob@yearim.co.il

חבר מועצה | רענן צבי | 054-4582865 | raanan20@etrog.net.il

חבר מועצה | שוקי דויטש | 050-4171700 | sd152315@gmail.com

חבר מועצה | ישראל פרומר | 054-2377571 | y.fromer@yearim.co.il

חבר מועצה |  ישראל נדר 058-4715880   p7158805@gmail.com


ועדות המועצה

נגישות
נגישות