דלג לתוכן

מכרזים ועדת השלושה

מכרזי 2021

מכרז 1/2021 להשכרת נכס מרפאת שיניים

מכרז 2/2021 שירותי הפקת אירועים

מכרז 3/2021 לביצוע הסדרים בטיחותיים ברחוב בלוך והרי"ף

 


מכרזי ועדת השלושה לשנת 2021 

ועדת שלושה פעילות קיץ מוסדות חינוך

פרוטוקול ועדת שלושה איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

ועדת שלושה שירותי ניהול ופיקוח מבני ציבור וחינוך

פרוטוקול ועדת שלושה לשירותי ניהול ופיקוח מתן שירותי הסעים ושירותי הסעות לתלמידים

פרוטוקול ועדת שלושה- תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור

פרוטוקולים לשנת 2020

פרוטוקול ועדת שלושה מכרז ליסינג תפעולי 2020

פרוטוקול ועדת שלושה שירותי ניהול ופיקוח שירותי אבטחה ושמירה

פרוטוקול ועדת שלושה צוות 5

פרוטוקולים לשנת 2019

פרוטוקול ועדת שלושה מכרז ליסינג תפעולי 2019

פרוטוקולים לשנת 2018

פרוטוקול ועדת שלושה- שירותי ניהול ופיקוח צהרונים


נוהל חסויות קרית יערים

קול קורא חסויות קרית יערים


קול קורא להיכלל במאגר יועצים

מודעה – קול קורא להיכלל במאגר יועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

מאגר יועצים נספח א

מאגר יועצים נספח ב

 


מכרזי  2018

      מכרז לאספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך

 

        מכרז לתחזוקת מתקני משחק

      מכרז להפעלת מעון יום לגיל הרך

 

ועדת השלשה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – הפעלה של תכנית קיץ

ועדת השלה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – ליסינג תפעול

ועדת השלשה – שרותי הסעת תלמידים