דלג לתוכן

מכרזים ועדת השלושה

מכרזי 2022

מכרזי אספקת שירותים
מספר מכרז השירות המבוקש סיור קבלנים שאלות הבהרה מועד אחרון להגשה         קבצים נלווים
2/2022 למתן שרותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים, לרבות הצבה ותחזוקה של כלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ופינוי ושינוע תכולתם למיון חובה 6/7/2022

בשעה 12:00

24/7/2022

בשעה 14:00

5/2022 להפעלת צהרונים בקרית יערים אין סיור 5/7/2022

בשעה 14:00

18/7/2022

בשעה 14:00

4/2022 למתן רשות שימוש להפעלת מעונות יום חובה 8/6/2022

בשעה 16:00

15/6/2022

בשעה 14:00

1/2022  לטיפול בפסולת אריזות קרטון חובה   8/3/2022

בשעה 14:00

21/3/2022

בשעה 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארכיון מכרזים


מכרזי ועדת השלושה לשנת 2022

 

ארכיון מכרזי ועדת שלושה

 

 


נוהל חסויות קרית יערים

קול קורא חסויות קרית יערים


קול קורא להיכלל במאגר יועצים

מודעה – קול קורא להיכלל במאגר יועצים

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

מאגר יועצים נספח א

מאגר יועצים נספח ב

 


מכרזי  2018

      מכרז לאספקה והתקנת גדרות במוסדות חינוך

 

        מכרז לתחזוקת מתקני משחק

      מכרז להפעלת מעון יום לגיל הרך

 

ועדת השלשה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – הפעלה של תכנית קיץ

ועדת השלה – שרותי ניהול ופיקוח

ועדת השלשה – ליסינג תפעול

ועדת השלשה – שרותי הסעת תלמידים

 

 

 

 

נגישות
נגישות