קריה ממחזרת

מיחזור – מידע על שימוש חוזר

מחזור נייר

מכלי מחזור נייר בבניין המועצה

 

מחזור בקבוקים

מתקני מחזור בקבוקי פלסטיק מוצבים:

 1. מרכז מחזור הרי"ף
 2. הרי"ף 25
 3. הרימון 3
 4. הזית 2
 5. בלוך 70
 6. בלוך 60
 7. בלוך 1
 8. מנחת שלמה
 9. הגר"א 25
 10. בית החלמה
 11. יצחק 27 מרכז מסחרי
 12. גורדון 7

מחזור  אריזות

 

בכל נקודת איסוף אשפה יש פחים כתומים למחזור אריזות

מחזור בגדים

מתקני מחזור בגדים מוצבים ב:

 1. פינת הגר"א בעל שם טוב
 2. מרכז מחזור הרי"ף

מחזור זכוכית

פחים סגולים למחזור זכוכית מוצבים ב:

 1. התמר פינת הרימון
 2. התאנה פינת הדגן
 3. יצחק 8
 4. אזניים לתורה/ הרי"ף
 5. בני ברית

מחזור קרטונים

כלובי רשת לאיסוף קרטונים מוצבים ב:

 1. הרימון 3
 2. הגפן פינת הדגן
 3. יצחק 27 – מרכז מסחרי
 4. גורדון 20

מחזור סוללות

מיכלים לאיסוף סוללות

 1. מרכז מחזור הרי"ף
 2. הגר"א 25  – בנין המועצה