דלג לתוכן

איכות הסביבה ומחזור בקריה

מחזור בקרית יערים

 

מיחזור – מידע על שימוש חוזר

 

 

 

פחים מוטמנים

מחזור נייר

מכלי מחזור נייר בבניין המועצה

מחזור  אריזות

 

בכל נקודת איסוף אשפה יש פחים כתומים למחזור אריזות

מחזור בגדים

מתקני מחזור בגדים מוצבים ב:

  1. פינת הגר"א בעל שם טוב
  2. מרכז מחזור הרי"ף

מחזור זכוכית

פחים סגולים למחזור זכוכית מוצבים ב:

  1. התמר פינת הרימון
  2. התאנה פינת הדגן
  3. יצחק 8
  4. אזניים לתורה/ הרי"ף
  5. בני ברית

מחזור קרטונים

כלובי רשת לאיסוף קרטונים מוצבים ב:

1. הרי"ף 1

2 . הרימון 3

3. הגפן פינת הדגן

4. בלוך 13

5. בית החלמה רחוב הגר"א

6. יצחק 27 מרכז מסחרי

7. גורדון 20

8. בית הילדים

 

מיכלים לאיסוף סוללות

  1. מרכז מחזור הרי"ף
  2. הגר"א 25  – בנין המועצה

 

בקריה מוצבים פחים לאיסוף בקבוקים עם פיקדון – איסוף הבקבוקים הוא עבור עמותת חסד בקריה

מידע נוסף על איכות הסביבה