משאבי אנוש

מנהל מחלקת משאבי אנוש: עמית שפירא

טלפון: 0523661059

מייל: amit@michlol.co.il