משאבי אנוש

מנהל מחלקת משאבי אנוש: עמית שפירא

טלפון: 0523661059

מייל:  amit@yearim.co.il

רכזת כח אדם: נעמה שחר

טלפון: 025410021

מייל:  naama@yearim.co.il