דלג לתוכן

חוקי עזר

חוקי עזר

חוק עזר הוא סוג מיוחד של חקיקת משנה שמתקינה מועצת הרשות לאחר שהוסמכה בחוק להתקינו. באמצעות חוקי העזר מתאפשר לרשות המקומית למלא את תפקידיה, לפעול לפי סמכויותיה ולהסדיר את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

 

קישור למשרד הפנים – פרסום חוקי עזר

מתקדמים יחד לביטחון התושבים תושבים יקרים, הננו להודיע כי החל מחשבון הארנונה הקרוב תתחדש גביית אגרת השמירה, כפי שהיה בעבר. כזכור, במהלך שנת 2018 בוטלה הגבייה בשל תביעה ייצוגית על כך שהמועצה גבתה היטל שמירה לפי חוקי עזר שאינם עדכנים. הגבייה אמנם פסקה, אולם שירותי השמירה המשיכו כרגיל, והדבר גורם לגירעון משמעותי מאוד. לצורך המשך גביית אגרת השמירה, נצרכנו לחוקק חוק עזר חדש המסדיר את גביית היטל השמירה. בס"ד תהליך חקיקת החוק הסתיים והחוק פורסם ברשומות, ובכך יחזרו היטלי השמירה כפי שהיה בעבר. החיוב יחל מיום פרסום החוק ברשומות, יום שלישי כ"ג באייר תשפ"ב 24.5.22 הסכום שנקבע הוא 3.42 למטר לשנה. @@@ התלבטנו רבות אולי הגיע השעה לבטל כליל את שירותי השמירה בישוב ובכך לחסוך כסף לתושבים. קיימנו על כך דיונים רבים עם אנשי המקצוע והמשטרה. על פי דעת אנשי המקצוע, הסיבה שב"ה בקרית יערים יש הכי פחות אירועים של גניבת רכוש, אלימות וכו' מכל יישובי האזור, היא מכיוון שידוע שהיישוב מאובטח באמצעים גלויים וסמויים, מה שמרתיע את הגנבים והפושעים. @@@ בנוסף, כחלק מתוכנית לשיפור הביטחון, המועצה החלה בפרויקט גדול לרישות הישוב כולו במצלמות אבטחה בטכנולוגיה מודרנית וחדשנית, על מנת שכל המרחב הציבורי ביישוב יהיה פרוס מול עינינו 24 שעות ביממה. לשם כך התחלנו בעבודות תשתית ברחובות בלוך/הרי"ף וכבר הוכנסו מתחת לכביש הקווים עבור המצלמות. בנוסף, עד עתה הצבנו 44 מצלמות ברחבי הישוב. המיקומים של המצלמות מפורסמים באתר המועצה. @@@ התאמנו את אגרת השמירה לחיובי הארנונה. כך שמשפחה שמקבלת הנחה בארנונה, תקבל את אותם אחוזי הנחה גם באגרת השמירה. אם ה' לא ישמור ... שווא שקד שומר יצחק רביץ ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rashoyot.moin.gov.il/

חוקי עזר מים וביוב: מטה יהודה

 

נגישות
נגישות