דלג לתוכן

שקיפות מידע

הממונה על חופש המידע: שרי פלג  טלפון : 02-5410018

מייל:: sarip@yearim.co.il

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

להמשך הקריאה לחצו כאן

יישום חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית יערים

טופס חדש ביחידה הממשלתית לחופש המידע

קישור לטופס הגשת בקשה למידע

חוק חופש המידע 2016

דוח הפעלת חוק חופש המידע 2015 חוק חופש המידע 2015
דוח הפעלת חוק חופש המידע 2014 חוק חופש המידע 2014

דיווח הממונה על חופש המידע 2017

דיווח הממונה על חופש המידע 2018

דיווח הממונה על חופש המידע 2019

דיווח הממונה על חופש המידע 2020

דיווח הממונה על חופש המידע 2021

 

מידע נוסף אודות: