חופש מידע

הממונה על חופש המידע: שרי פלג  טלפון : 02-5410050

מייל:: sarip@yearim.co.il

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

להמשך הקריאה לחצו כאן

ישום חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית יערים

טופס חדש ביחידה הממשלתית לחופש המידע

קישור לטופס הגשת בקשה למידע

חוק חופש המידע 2016

דוח הפעלת חוק חופש המידע 2015 חוק חופש המידע 2015
דוח הפעלת חוק חופש המידע 2014 חוק חופש המידע 2014

דיווח הממונה על חופש המידע 2017

דיווח הממונה על חופש המידע 2018

דיווח הממונה על חופש המידע 2019

דוח ביקורת מפורט 2016

דוח ביקורת מפורט 2015

דוח ביקורת מפורט  2017

דוח ביקורת המפורט 2018

פרטי הפעלת מצלמות אבטחה במסגרת חובת שקיפות לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות  התשמ"א 1981

פרטי מצלמות אבטחה

פרוטוקולים של ישיבות מועצה

הקלטות של ישיבות מועצה

 

פרוטוקולים של ועדות מועצה

 

 

תכנית שנתית  להעסקת אנשים עם מוגבלות

 

דוחות כספיים