דלג לתוכן

שקיפות מידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

להמשך הקריאה לחצו כאן

ישום חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית יערים

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע – הגב' דליה קליימן באמצעות פניות הציבור או לשכת ראש המועצה.

נגישות
נגישות