דלג לתוכן

ועדת רכש ובלאי

חברי הועדה

שמואל רוטנברג- גזבר המועצה

אבי רוטנברג- מנכ"ל המועצה

רכש 


פרוטוקולים

נגישות
נגישות