דלג לתוכן

ועדת מנגנון

חברי הועדה

רה"מ או מוסמך מטעמו

משאבי אנוש

מנכ"ל המועצה – אבי רוטנברג

גזבר המועצה  – שמואל רוטנברג


פרוטוקולים

נגישות
נגישות