דלג לתוכן

וועדות מועצה 2021

ועדת הנהלה 

פרוטוקול ועדת הנהלה 1/2021

פרוטוקול ועדת הנהלה 2/2021

פרוטוקול ועדת הנהלה 3/2021

פרוטוקול ועדת הנהלה 4/2021

פרוטוקול ועדת הנהלה 5/2021

פרוטוקול ועדת הנהלה 6/2021

וועדת מל"ח

פרוטוקול ועדת מל"ח 1/2021

פרוטוקול ועדת מל"ח 2/2021

פרוטוקול ועדת מל"ח 3/2021

פרוטוקול ועדת מל"ח 4/2021

וועדת תמיכות 

פרוטוקול ועדה מקצועית נוהל תמיכות 2021

פרוטוקול ועדה מקצועית נוהל תמיכות 2022

פרוטקול ועדה מקצועית לתמיכות 2021- אישור בקשות לתמיכה

פרוטוקול אישור העברת מקדמה

וועדת שמות

פרוטוקול ועדת שמות 1/2021

פרוטוקול ועדת שמות 2/2021

פרוטוקול ועדת שמות 3/2021

וועדת ביטחון

פרוטוקול ועדת ביטחון 1/2021

פרוטוקול ועדת ביטחון 2/2021

פרוטוקול ועדת ביטחון 3/2021

פרוטוקול ועדת ביטחון 4/2021

וועדת ביקורת

פרוטוקול ועדת ביקורת 1/2021

פרוטוקול ועדת ביקורת 2/2021

פרוטוקול ועדת ביקורת 3/2021

פרוטוקול ועדת ביקורת 4/2021

וועדה למניעת סמים ואלימות

פרוטוקול ועדה למניעת סמים ואלימות 1/2021

פרוטוקול ועדה למניעת סמים ואלימות 2/2021

פרוטוקול ועדה למניעת סמים ואלימות 3/2021

פרוטוקול ועדה למניעת סמים ואלימות 4/2021

וועדה לאיכות הסביבה 

פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 1/2021

פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 2/2021

פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 3/2021

פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 4/2021

פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 5/2021

וועדה להנצחת נפגעי טרור

פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור 1/2021

פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור 2/2021

פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור 3/2021

פרוטוקול ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור 4/2021

 

 

נגישות
נגישות