דלג לתוכן

הקצאות

הקצאות

נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

הקצאת בית כנסת מגרש 33

הודעה על הקצאת קרקע- בית כנסת מגרש 33

הודעת תבחינים להקצאת מקרקעין

קריטריונים להקצאת קרקע לבית כנסת

תבחינים למתן הקצאות קרית יערים מגרש 33

הקצאת מוסדות חינוך

קריטריונים להקצאת מוסדות חינוך

הודִעה עלֹ הקצאת קרקע – גני ילדים. פרסום ראשון

הודעה עלֹ הקצאת קרקע -מעון יום, גוש 29536 .פרסום ראשון

טופס בקשה להקצאה מוסדות חינוך קרית יערים

טופס בקשה להקצאת מעון יום קרית יערים

הודעה על הארכת מועד פרסום מועד להגשת בקשה להקצאת קרקע

הודעה על הארכת מועד פרסום להגשת בקשה להקצאת קרקע- מוסדות חינוך

הודעה על הקצאת קרקע- גנ"י בהליך מקוצר

הודעה על הקצאת קרקע בהליך מקוצר- ברחוב הריף

הודעה על הקצאת קרקע- מוס"ח פרסום שני

הקצאת קרקע מעון יום פרסום שני

הודעה חוזרת על הקצאת קרקע פרסום שני

הודעה על הקצאת קרקע פרסום שני בית הכנסת מגרש 33

הקצאת מבנה גן ילדים אזנים לתורה 7

הודעה שניה על הקצאת קרקע 2953- אוזניים לתורה 7

הודעה ראשונה על הקצאת קרקע- גני ילדים

הודעת תבחינים להקצאת מקרקעין

פרסום ראשון- הקצאת גנ"י אוזניים לתורה 7, וחפץ חיים 3

הקצאת גנ"י אוזנים לתורה 7 וחפץ חיים 3- פרסום ראשון הבהרה

פרסום שני הקצאה גנ"י הרי"ף 7 והגר"א 10

הקצאת מקרקעין מעון יום -הבהרה

הקצאת קרקע פרסום שני גנ"י אוזנים לתורה 7, וחץ חיים 3

הקצאת מקווה מגרש 34

פרסום תבחינים להקצאת קרקע למקווה בקרית יערים

תבחינים להקצאת קרקע לבניית מקווה לגברים

הקצאת מקווה מגרש 34- פרסום ראשון

חוברת להגשת בקשה- הקצאת מקווה

הקצאת בית כנסת מגרש 34

קריטריונים להקצאת קרקע לבית כנסת

הודעת תבחינים להקצאת מקרקעין

הקצאת קרקע בית כנסת מגרש 34- פרסום ראשון

חוברת הגשת בקשה הקצאת קרקע בית כנסת מגרש 34

פרסום שני בית כנסת מגרש 34

הקצאת בית כנסת הרי"ף 4

פרסום ראשון- הקצאת בית הכנסת ברחוב הרי"ף 4

קריטריונים לבית כנסת

חוברת להגשת בקשה להקצאה בית כנסת הריף 4

 

ספר הקצאות

ספר ההקצאות פתוח לעיון הציבור במחלקת הנדסה במשרדי המועצה.

נגישות
נגישות