דלג לתוכן

הקצאות 2021

הקצאות

נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

הקצאת בית כנסת מגרש 33

הודעה על הקצאת קרקע- בית כנסת מגרש 33

הודעת תבחינים להקצאת מקרקעין

קריטריונים להקצאת קרקע לבית כנסת

תבחינים למתן הקצאות קרית יערים מגרש 33

הקצאת מוסדות חינוך

קריטריונים להקצאת מוסדות חינוך

הודִעה עלֹ הקצאת קרקע – גני ילדים. פרסום ראשון

הודעה עלֹ הקצאת קרקע -מעון יום, גוש 29536 .פרסום ראשון

טופס בקשה להקצאה מוסדות חינוך קרית יערים

טופס בקשה להקצאת מעון יום קרית יערים

הודעה על הארכת מועד פרסום מועד להגשת בקשה להקצאת קרקע

הודעה על הארכת מועד פרסום להגשת בקשה להקצאת קרקע- מוסדות חינוך

הודעה על הקצאת קרקע- גנ"י בהליך מקוצר

הודעה על הקצאת קרקע בהליך מקוצר- ברחוב הריף

הודעה על הקצאת קרקע- מוס"ח פרסום שני

הקצאת קרקע מעון יום פרסום שני

הודעה חוזרת על הקצאת קרקע פרסום שני

הודעה על הקצאת קרקע פרסום שני בית הכנסת מגרש 33

הקצאת מבנה גן ילדים אזנים לתורה 7

הודעה שניה על הקצאת קרקע 2953- אוזניים לתורה 7

הודעה ראשונה על הקצאת קרקע- גני ילדים

הודעת תבחינים להקצאת מקרקעין

פרסום ראשון- הקצאת גנ"י אוזניים לתורה 7, וחפץ חיים 3

הודעת הקצאת קרקע פרסום ראשון הבהרה

הקצאת מקווה מגרש 34

פרסום תבחינים להקצאת קרקע למקווה בקרית יערים

תבחינים להקצאת קרקע לבניית מקווה לגברים

הקצאת מקווה מגרש 34- פרסום ראשון

חוברת להגשת בקשה- הקצאת מקווה

הקצאת בית כנסת מגרש 34

קריטריונים להקצאת קרקע לבית כנסת

הודעת תבחינים להקצאת מקרקעין

הקצאת קרקע בית כנסת מגרש 34

חוברת הגשת בקשה הקצאת קרקע בית כנסת מגרש 34